พรรคภูมิใจไทย : ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน

"ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน"