หน้าแรก ประกาศพรรคภูมิใจไทย

ประกาศพรรคภูมิใจไทย

คำสั่งพรรคภูมิใจไทย ที่ 3/2561 ให้กรรมการบริหารพรรค สมาชิกพรรคและผู้แสดงเจตจำนงเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

คำสั่งพรรคภูมิใจไทย ที่ 3/2561 ให้กรรมการบริหารพรรค สมาชิกพรรคและผู้แสดงเจตจำนงเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

คำสั่งพรรคภูมิใจไทย ที่ 2/2561 ให้กรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

คำสั่งพรรคภูมิใจไทย ที่ 2/2561 ให้กรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง