รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี : มรดกล้ำค่าแห่งการแพทย์แผนไทย

0
93

หากเอ่ยชื่อ “อภัยภูเบศร” ขึ้นมาแล้ว เชื่อว่าคนไทยน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักแบรนด์สมุนไพรชื่อดังจากจังหวัดปราจีนบุรีแบรนด์นี้ แต่จะมีสักกี่คนที่ “รู้ลึก – รู้จริง” ว่าแบรนด์นี้นอกจากจะเป็นแบรนด์สมุนไพรไทยที่โด่งดังไปถึงระดับโลกแล้ว อภัยภูเบศวรยังเป็นโรงพยาบาลนำร่องในด้านของแพทย์แผนไทยอีกด้วย

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
พัฒนาเพื่อยกระดับสมุนไพรไทยสู่สากล
พัฒนาเพื่อยกระดับสมุนไพรไทยสู่สากล

 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ที่เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.2452 โดยมุ่งหวังจะใช้เป็นที่ประทับของในหลวง ร.5 แต่ก็ถูกเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ จนถึงในปัจจุบัน ที่ตึกเก่าหลังนั้น ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ และเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภค
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภค

นอกจากจะเป็นสถานรักษาพยาบาลโรคทั่วไปแล้ว โรงพยาบาลแห่งนี้ ยังเป็นที่ที่ทรงคุณค่าต่อการสาธารณสุขแผนไทยเป็นอย่างมาก เพราะเป็นศูนย์การรวบรวมอนุรักษณ์ตำราไทย สมุนไพรไทย และการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านของจังหวัดปราจีนบุรี รวมถึงเป็นแหล่งการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร และการแพทย์ท้องถิ่นอีกด้วย ซึ่งก็ต้องขอบคุณย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยของนายสุนทร วิลาวัลย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุข ที่ท่านได้กำชับให้สมาชิกในตระกูล “วิลาวัลย์” ว่า “เราจะต้องดูแล และช่วยกันพัฒนาโรงพยาบาลของจังหวัดปราจีนบุรีแห่งนี้ ให้เป็นมรดก ให้เป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาด้านสมุนไพรไทย ให้ไม่สูญหาย และได้รับการพัฒนาต่อไป” อีกทั้งยังได้ร่วมผลักดัน และสร้างแบรนด์ “อภัยภูเบศร” ให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศร์ให้หลากหลายมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของตลาด และสร้างรายได้ให้กับจังหวัดปราจีนบุรี

พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาล ทรงปลูกต้นไม้คราวเสด็จมาเปิดโรงพยาบาล
พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาล ทรงปลูกต้นไม้คราวเสด็จมาเปิดโรงพยาบาล

ที่น่าภูมิใจยิ่งไปกว่านั้น คือการที่มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมุนไพรอภัยภูเบา ได้สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรโดยตรง โดยโรงพยาบาลมีการทำ Contact Farming ประกันราคาซื้อสมุนไพรล่วงหน้าให้กับเกษตรกร 2 ปี คิดเป็นเงินรายได้ให้กับเกษตรกรในเครือข่ายถึงปีละ 40 ล้านบาท อีกทั้งยังส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องสมุนไพรให้กับประชาชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางสุขภาพที่แท้จริงให้กับประชาชน

ก็คงจะไม่มากเกินไป ถ้าจะบอกว่าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแห่งนี้นี่แหละ ที่เป็นหนึ่งในผู้ที่ช่วย “ยกระดับ” การแพทย์แผนไทย ให้ไปสู่ระดับสากล พลิกฟื้น รวบรวม และเปลี่ยนแปลงภาพของการแพทย์แผนพื้นบ้านที่ครั้งหนึ่งคนไทยเกือบจะลืมเลือน ให้กลับมามีคุณค่าไม่น้อยไปกว่าการแพทย์สมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นทุกวัน ให้เราได้มีการรักษาทางเลือก และสืบทอดภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของคนรุ่นเก่าไว้ไม่ให้สูญหายไปกับกาลเวลา

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ผู้ทรงอุปถัมภ์โรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ผู้ทรงอุปถัมภ์โรงพยาบาล
คุณสุนทร วิลาวัลย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข, คุณกนกวรรณ วิลาวัลย์ - บุตรสาว และคุณอำนาจ วิลาวัลย์ - หลานชาย ผู้สนับสนุนและผลักดันโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรให้ก้าวไปสู่ระดับสากล
คุณสุนทร วิลาวัลย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข, คุณกนกวรรณ วิลาวัลย์ – บุตรสาว และคุณอำนาจ วิลาวัลย์ – หลานชาย ผู้สนับสนุนและผลักดันโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรให้ก้าวไปสู่ระดับสากล