ดร.นาที – ดร.พะโยม นำคณะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ “ปาบึก” ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

0
38

ดร.นาที รัชกิจประการ เหรัญญิกพรรค พร้อมด้วย ดร.พะโยม ชิณวงศ์ คณะทำงานยุทธศาสตร์พรรคภูมิใจไทย และคณะได้เข้าพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยพายุปาบึก และให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ อำเภอปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อม เข้าสำรวจพื้นที่โรงเรียนบ้านบางโก้งโค้ง เพื่อเตรียมการในการเข้าช่วยล้างโคลนที่ทับถมลงมา เป็นอุปสรรคในการสัญจรและเข้าโรงเรียนของนักเรียนจำนวนมาก

นอกจากนี้ ดร.นาที ยังได้นำคณะเข้าเยี่ยมเกษตรกรสวนส้มโอทับทิมสยามและพบผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรอำเภอเชียรใหญ่ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก