“ภูมิใจไทย” ดันนโยบายช่วย “คนพิการ-ด้อยโอกาส” เข้าถึง “ขนส่ง-การศึกษา-สธ.”

0
47

พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ที่ผ่านมา นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ได้เข้ายื่นหนังสือถึงพรรคภูมิใจไทย เรื่องขอให้พรรคการเมืองกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี สตรีมีครรภ์ และผู้ด้อยโอกาส สามรถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของระบบขนส่งมวลชนได้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง ปลอดภัยและเป็นธรรม เช่นเดียวกับปกติ  โดยมีนายจิตรภณ ทิพย์โภคาสกุล ว่าที่ผู้สมัค สส. กทม. เขตบางแค เป็นตัวทานพรรครับจดหมาย  ทั้งนี้เรื่องดังกล่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้ให้ทีมยุทธศาสตร์นำข้อเรียกร้องของสมาคมสภาคนพิการฯ มาพิจารณาแล้ว

พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ทีมยุทธศาสตร์ได้นำเอาข้อเรียกร้องของสมาคมสภาคนพิการฯ มาขยายผลกำหนดแนวคิดของพรรคให้ครบทุกมิติ เพื่อให้คนพิการทุกประเภทหรือผู้ด้อยโอกาสจะไม่ถูกทอดทิ้งอีกต่อไป ด้วยการทำให้คนพิการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม ได้เรียนผ่านระบบมหาวิทยาลัยออนไลน์ฟรี ส่งเสริมสร้างงานออนไลน์ในลักษณะสตาร์ทอัพบนมือถือ ทำให้คนพิการมีอาชีพหารายได้จากที่บ้านได้ และทำให้เทคโนโลยีบนมือช่วยคนพิการเรื่องการรักษาพยาบาล สามารถรักษาโรคเบื้องต้นโดยไม่ต้องไปโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น

“จะเห็นได้ว่าพรรคภูมิใจไทยเราให้ความสำคัญรับฟังปัญหาจากคนทุกกลุ่ม ทุกระดับ เพื่อนำข้อมูลมาปรับเปลี่ยนเป็นนโยบายเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งแนวทางนี้เป็นแนวทางพรรคภูมิใจไทยใช้ทำงานการเมืองมาโดยตลอดมากกว่าการตอบโต้กันทางการเมือง” โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าว