“โฆษกภูมิใจไทย”โชว์วิสัยทัศน์พรรคเน้น“ดิจิตอล แพลตฟอร์ม”ขับเคลื่อนประเทศ

0
59

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ โฆษกและทีมยุทธศาสตร์พรรคภูมิใจไทย ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแอร์แลงกา (Airlangga University) ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อศึกษาดูงานที่พรรคภูมิใจไทยจากการประสานงานขอความร่วมมือเป็นทางการจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ กล่าวต้อนรับในฐานะตัวแทนของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย โดยในการบรรยายให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแอร์แลงกา ได้อธิบายถึงความเป็นมาและสถานการณ์การเมืองทั่วไป รวมถึงระบบการเลือกตั้งของไทยในปัจจุบัน ซึ่งได้รับสนใจและมีการถามตอบคำถามหลายคำถาม

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ ยังได้ตอบคำถามเกี่ยวแนวคิดของพรรคที่ต้องการ “ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน” รวมไปถึงแนวคิดหลักๆ ในการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนว่า ได้เน้นแนวคิด 5 ด้าน ประกอบด้วย แนวคิดด้านการศึกษา ด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ด้านสาธารณสุข และด้านพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแบ่งเป็นแนวคิดย่อย ประกอบด้วย แนวคิดแก้ปัญหาหนี้ กยศ. โดยปลดภาระผู้ค้ำประกัน เรียนฟรีตลอดชีวิต ผลประโยชน์แบ่งปัน พืชพลังงานทดแทน เขตพัฒนาพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้บุรีรัมย์โมเดล ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ใช้ดิจิตอล นำไทยก้าวให้ทันโลก เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน และอสม.หมอประจำครอบครัว เป็นต้น

ทั้งนี้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โฆษกพรรคภูมิใจไทยได้เน้นการแก้ปัญหาของเกษตรกร โดยเสนอแนวคิดของพรรคที่จะสร้างระบบแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับเกษตรกร สร้างรายได้เพิ่มให้กับทุกคนที่อยู่ในระบบนี้ ที่เราเรียกว่า Profit Sharing เรื่องนี้ เป็นเรื่องใหญ่และเป็นผลประโยชน์กับเกษตรกรมากกว่า 30 ล้านคน โดยมีทีมงานนักวิชาการ และเกษตรกร มาให้ข้อมูล และคำปรึกษา

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ถึงเวลาที่เราจะต้องใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเชื่อมโยงการทำงานของรัฐ ทุกแพลตฟอร์ม ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อการให้บริการประชาชน อย่างรวดเร็ว เราจะเปิดโอกาสการทำธุรกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ด้วยเทคโนโลยีระบบดิจิตอล ให้เป็นธุรกิจ เป็นการประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มากที่สุด

อย่างไรก็ตามทางพรรคมีแนวคิดสนับสนุนการใช้ ดิจิตอล แพลตฟอร์ม แอพพลิเคชั่นต่างๆ เข้ามาส่งเสริม และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการบริการทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดการทำธุรกิจ การประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้มากที่สุด ด้วยระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน หรือ Sharing Economyซึ่งการศึกษารูปแบบใหม่ เปิดโอกาสให้ทุกคน ได้เรียนฟรีด้วยระบบออนไลน์ ตั้งแต่ประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา ด้วยสถาบันการศึกษาออนไลน์ “THAILAND SHARING UNIVERSITY” เป็นคลังแห่งองค์ความรู้ทุกสาขา ที่จะมีการแลกเปลี่ยนกับทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศและทั่วโลก เพื่อให้คนไทยเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม และไม่มีค่าใช้จ่าย และเป็นสถาบันการศึกษา ที่ทุกคน สามารถเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มเติม องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่ตัวเอง ได้ตลอดเวลา