ภายในปี 2025 TV ทั้งหมดคือ Internet TV

0
89

จากการวิเคราะห์ของ Conviva พบว่า สตรีมมิ่งวิดิโอ (video streaming) บนอินเทอร์เน็ต (Internet TV) จะมีผู้รับชมมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด จนจะทำให้เวลาเฉลี่ยที่ผู้คนเปิดชมสตรีมมิ่งวิดิโอจะแซงหน้าเวลาที่คนเปิดชมทีวีแบบดั้งเดิมภายในปี 2019

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
ผู้เชี่ยวชาญเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
พรรคภูมิใจไทย

Conviva ยังพบว่า ในปี 2018 ที่ผ่านมา การรับชมทีวีได้เปลี่ยนไปอย่างพลิกผัน จากการรับชมบนจอทีวีแบบดั้งเดิมและจอคอมพิวเตอร์ ไปเป็นการรับชมบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ด้วยการรับชมสตรีมมิ่งวิดิโอ ซึ่งผู้ชมก็ยังเลือกชมบนจออุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่มีขนาดใหญ่มากกว่าขนาดเล็ก และยังพบว่าผู้ชมจะยิ่งยอมรับสตรีมมิ่งวิดิโอมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อความเร็วของระบบโทรศัพท์มือถือเร็วขึ้นเนื่องจากคุณภาพของภาพบนจอจะมีความคมชัดมากขึ้น

จากแนวโน้มที่ภายในปี 2020 จะมีความเร็วบนมือถือเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่าเป็นอย่างต่ำ จึงทำให้ชัดเจนแล้วว่าความคมชัดของสตรีมมิ่งวิดิโอจะไม่ใช่อุปสรรคของการรับชมอีกต่อไป ซึ่งจะมีความคมชัดในระดับ 4K ในอีกไม่นานนัก

การที่ AI และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) ก้าวเข้ามามีบทบาทบนอินเทอร์เน็ต บน social media และบนมือถือ จึงทำให้ผู้คนทั่วโลกถูกบริษัทวิดิโอสตรีมมิ่ง อย่างเช่น Netflix สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผู้รับชม และสามารถพยากรณ์ความต้องการของผู้ชมเป็นรายบุคคลได้ จนผู้รับชมไม่สามารถหนีออกไปจากสตรีมมิ่งวิดิโอหรือ Internet TV เหล่านี้ จึงทำให้ผู้ชมส่วนใหญ่ลืมดู TV แบบดั้งเดิม

จากข้อมูลทั้งหมดข้างต้น จึงทำให้ Futuretimeline ได้พยากรณ์ว่า โทรทัศน์ทั้งหมดจะอยู่บนอินเทอร์เน็ตภายในปี 2025 หรือเรียกว่า “Internet TV”

Reference
https://www.futuretimeline.net
https://www.digitaltrends.com/home-theater/streaming-tv-consumption-doubles/
https://mse238blog.stanford.edu/2018/07/jiewu22/future-trend-of-entertainment-at-the-age-of-internet-and-data-a-case-study-of-netflix/
————————-
บทความโดย
พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
https://link.medium.com/vnV4JVinWR
5 ธ.ค. 61