รัฐบาล เริ่มขยับตามที่ “เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย” นำเสนอวิธี “แก้หนี้ กยศ.”แล้ว

0
825

ภายหลังจากที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงแนวทางแก้ปัญหาหนี้ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. 5 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย 1. ลดเบี้ยปรับ ปัจจุบัน กยศ.คิดเบี้ยปรับ 18% เราเสนอให้เหลือ 0.01% 2.ไม่คิดดอกเบี้ย 3. ปลดภาระผู้ค้ำประกัน 4.เพิ่มวิธีการใช้หนี้ ด้วยการให้ผู้กู้ไปทำงานรับใช้ราชการ และ 5.พักชำระหนี้ 5 ปี ให้กับผู้กู้ยืมที่ไม่สามารถชำระเงินคืนได้นั้น ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561ที่ผ่านมา ได้มีประกาศของ กยศ. เรื่อง มาตรการจูงใจให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้ ผ่านเวปไซด์ https://www.studentloan.or.th/index.php/news/detail/259 มีตาราง และ ข้อความดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้กู้ยืมอยู่ระหว่างปลอดหนี้ เงื่อนไขชำระหนี้ปิดบัญชีในครั้งเดียว ลดหย่อนเงินต้น ร้อยละ 3 ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ระยะเวลา 29 ก.ย.2561 เป็นต้นไป

กรณีที่ 2 ผู้กู้ยืมอยู่ระหว่างชำระหนี้ -กลุ่มสัญญา 15 ปี ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ เงื่อนไขชำระหนี้ปิดบัญชีในครั้งเดียว ลดหย่อนเงินต้น ร้อยละ 3 ณ.วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ระยะเวลา 29 ก.ย.2561 เป็นต้นไป

กรณีที่ 3 ผู้กู้ยืมอยู่ระห่างชำระหนี้ -กลุ่มสัญญา 15 ปี ที่ค้างชำระหนี้ (ติดต่อเคาน์เตอร์ของธนาคาร ระบบลดอัตโนมัติ) เงื่อนไขชำระหนี้ปิดบัญชีในครั้งเดียว ลดเบี้ยปรับร้อยละ 85 ของเบี้ยปรับ ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ระยะเวลา 1 ธ.ค.2561 – 31 พ.ค.2562

หมายเหตุ
กลุ่มไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง (ฝบน.)/กลุ่มดำเนินคดี (ฝคบ.)
– ให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.studentloan.or.th/discount/
– ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ www.studentloan.or.th/discount-form/ เพื่อส่ง fax
ที่หมายเลข 0-2016-4940 และ0-2016-4950
– โทรศัพท์ 0-2016-4888 –> เมื่อได้รับเรื่อง โปรดส่งต่อให้ ฝบน./ฝคบ.เพื่อดำเนินการต่อไป