แก้ปัญหาปาล์มน้ำมันผลิตกระแสไฟฟ้า สูตรภูมิใจไทย ยังเหลืออีกครึ่งทาง..แบ่งกำไร Profit Sharing

0
196

ทีมยุทธศาสตร์ ภท. ระบุปาล์มผลิตไฟฟ้า ที่รัฐบาลอนุมัติ มาแค่ครึ่งทาง ยังต้องเดินหน้าต่อ Profit Sharing
นายเชาวลิต ศุภนคร คณะทำงานแก้ปัญหา พืชเศรษฐกิจปาล์มน้ำมันราคาตกต่ำพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึง มติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ(กนป.) ที่ กำหนดให้ลดสต๊อกปาล์มน้ำมัน โดยให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ ราคา กก.ละ 18บาท รวม 160,000 ตัน เป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งจะช่วยเหลือชาวสวนปาล์ม ขายผลผลิตได้ราคาดีขึ้นในราคา 3.2บาท/กก.ว่า ดีใจแนวทางของเรา ได้รับการตอบรัฐจากภาครัฐแล้วอย่างน้อยก็กึ่งหนึ่งจากทั้งหมด ทำให้พี่น้องเกษตกรสามารถลืมตาอ้าปากได้บ้าง

ขั้นตอนต่อไป คือ ทำให้อุตสาหกรรม ปาล์มน้ำมันยั่งยืน ซึ่งต้องเพิ่มตัวเล่น เป็นตัวขับเคลื่อนให้ชัดเจน โดยเฉพาะส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ แปรรูป เป็น Cooking Oil หรือ พัฒนาเป็น พลังงานไบโอดีเซล ผลิต เป็น บี10 บี20 ด้วยการ ลดภาษี จูงใจประชาชน และ ส่งเสริมค่ายรถยนต์ และที่สำคัญ คือ นโยบาย Profit Sharing ต้องนำมาใช้ เพราะสามารถช่วยเหลือ ทุกภาคส่วนที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม