“ดร.พะโยม ชิณวงศ์” เผยแนวทางพัฒนาการศึกษา”เรียนออนไลน์” สังคมยอมรับ เด็กจบมามีงานทำ

0
486

“ทีมยุทธศาสตร์ภูมิใจไทย” เผยแนวคิด Thailand Sharing  University เพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาของประชาชนได้ง่ายขึ้น ด้วยระบบเรียนออนไลน์ ซึ่งจะต้องแก้ไขกฎหมายและหลักสูตรการศึกษา เพื่อให้ตลาดแรงงานยอมรับ

ดร.พะโยม ชิณวงศ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน คณะทำงานยุทธศาสตร์พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า นอกจากทางพรรคจะวางแนวทางในการแก้ปัญหาหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้วทางพรรคได้มีการต่อยอดด้วยการระดมนักวิชาการเพื่อจัดทำแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม ลดข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่าย ขณะเดียวกัน การศึกษา นอกระบบ เป็นเรื่องที่พรรคให้ความสำคัญ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิต ต่อยอดจากการศึกษาในระบบ

“การเรียนออนไลน์ เป็นแนวคิดที่ทางพรรคกำลังดำเนินการ ภายใต้แนวคิด Thailand Sharing university โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน หากดูจากระบบการศึกษาแล้วพบว่า มีความเหลื่อมล้ำมาก แนวคิดดังกล่าว ทางพรรคไม่ได้สนใจแต่เรื่องของการใช้เทคโนโลยี แต่ยังหมายถึงเมื่อจบแล้วต้องได้รับการยอมรับจากสังคม นอกจากนั้น เราต้องปรับหลักสูตร เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ให้เด็กจบมามีงานทำ สนองตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ดร.พะโยม กล่าวว่า การดำเนินการจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือแม้แต่การแก้ไขเรื่องของกฏหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่อยากเรียนแต่ติดข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ เวลา สถานที่ อาทิการสนับสนุนกฎหมายโฮมสคูล ให้นักเรียน สามารถเรียนจากในชุมชน แต่มีวุฒิการศึกษา ไม่ถูกปฏิเสธจากตลาดแรงงาน รัฐต้องช่วยเหลือด้านการศึกษา ให้มากที่สุด เพื่อพัฒนาคน ในฐานะอนาคตของชาติ

Cr : Ringside การเมือง