ภูมิใจไทย ระดมสมองแก้ปัญหาปาล์มตกต่ำ ทุกฝ่ายร่วมคิด

0
465

พรรคภูมิใจไทย ตั้งโต๊ะจัดเสวนาหาทางออกแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ ระดมสมองจากทั้งภาครัฐและภาคประชาชน หาทางนำปาล์มสู่พืชพลังงาน

พรรคภูมิใจไทย ได้กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “ปาล์มน้ำมัน จากพืชเพื่อการบริโภค สู่ พืชพลังงาน” ในวันพุธที่ 7 พ.ย. เวลา 13.00-15.30 น. ห้องประชุมชั้น 3 พรรคภูมิใจไทย ถนนพหลโยธิน โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปาล์มน้ำมัน ทั้งระบบ ประกอบไปด้วย ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ตัวแทนโรงงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำมันปาล์ม อดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้แทนสื่อมวลชน

ผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย

คุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ            – เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย เปิดการเสวนา

คุณฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์         – อดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

คุณเชาวลิต  ศุภนคร              –ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พีพีพี กรีนคอมเพล็กซ์ จำกัด

คุณกิตติชัย เอ่งฉ้วน              – รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

คุณพันศักดิ์ จิตรัตน์              – คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ

.                                    – ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่

.                                     – ประธานคณะทำงานด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ

คุณอธิราษร์ ดำดี                  – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ

คุณอัจฉริยะ นพรัตน์              – อดีตประธานกลุ่มคลัสเตอร์ปาล์มน้ำมันภาคใต้

คุณชัยฤทธิ์ ถ่ายย้วน             – คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ

คุณภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์       – ประธานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. พัทลุง

คุณอภิวัฒ จ่าตา (ทิดเป้)       – ผู้ดำเนินการเสวนา