ดร.ปกรณ์ มุ่งเจริญพร โครงการเพื่อลูกหลานคนสุรินทร์ที่ขาดโอกาส “ต้นกล้ามวย”

0
124

หนึ่งในโครงการเพื่อลูกหลานคนสุรินทร์ที่ขาดโอกาส ของ ดร.ปกรณ์ มุ่งเจริญพร #คนภูมิใจไทย

การให้ความรู้ ให้โอกาส ให้อาชีพ ให้รายได้ ให้แนวทางชีวิตแก่นักสู้ตัวน้อยๆ ให้เติบโตขึ้นมา เป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว โดยมีคำว่า “กตัญญู” เป็น คุณธรรมประจำใจ คือ หัวใจของ ต้นกล้ามวยไทย