ครูโสภณ ซารัมย์ ผู้ถ่ายทอดศาสตร์พระราชา คนภูมิใจไทย

0
111

ครูโสภณ ซารัมย์ คนภูมิใจไทย ผู้ถ่ายทอดศาสตร์พระราชา กับพื้นที่เล็กๆ ในหมู่บ้านห้วยมะไฟ อ.ลำปลายมาศ ครูโสภณ ซารัมย์ ได้พลิกผืนดิน 80 ไร่ ให้งอกงาม ในเวลาเพียงแค่ 3 ปี ด้วยหลัก เศรษฐกิจพอเพียง
“ลุงไม่มีทรัพย์สินเงินทองพอที่จะบันดาลให้ใครมีความสุขได้ หรือบันดาลให้ใครสมหวังตามปรารถนาได้ ลุงจึงมาทำ คือให้ธรรมะ ให้ใจ ให้อาชีพ ชี้ทางให้ไปทำ แล้วเราก็ทำเป็นตัวอย่างให้คุณได้เห็น”

“บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์” ในหมู่บ้านห้วยมะไฟ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์บ้านเกิด ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้รับความสนใจจากทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนในการศึกษาดูงานการเกษตร ซึ่งนอกจากเป็นพื้นที่แปลงเกษตรแล้ว ยังได้มีการจัดสรรพื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมและศึกษาดูงานเรื่องเกษตรตามแนวหลักปรัชญาพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา

ชมคลิป>>>