จัดตั้งสาขาพรรคและเลือกหัวหน้าสาขาพรรคภูมิใจไทยจังหวัดบุรีรัมย์ เลขาธิการพรรค ชูแนวคิดเข้าสู่สนามเลือกตั้ง

อดีต ส.ส.“สนอง เทพอักษรณรงค์” ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "หัวหน้าสาขาพรรคภูมิใจไทย" จังหวัดบุรีรัมย์ ขณะที่ เลขาธิการพรรค ย้ำกับสมาชิก เข้าสู่การเลือกตั้งด้วยแนวคิด “ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน” การแก้ปัญหาหนี้ กยศ. การศึกษาทางเลือกด้วยเทคโนโลยีใหม่ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อยกระดับการศึกษาของคนไทย การนำระบบแบ่งปันกำไรอย่างเป็นธรรมมาใช้กับพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่ ยาง ปาล์ม อ้อย มันสำปะหลัง...

ภูมิใจไทย ระดมสมองแก้ปัญหาปาล์มตกต่ำ ทุกฝ่ายร่วมคิด

พรรคภูมิใจไทย ตั้งโต๊ะจัดเสวนาหาทางออกแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ ระดมสมองจากทั้งภาครัฐและภาคประชาชน หาทางนำปาล์มสู่พืชพลังงาน พรรคภูมิใจไทย ได้กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “ปาล์มน้ำมัน จากพืชเพื่อการบริโภค สู่ พืชพลังงาน” ในวันพุธที่ 7 พ.ย. เวลา 13.00-15.30 น. ห้องประชุมชั้น 3 พรรคภูมิใจไทย ถนนพหลโยธิน โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปาล์มน้ำมัน ทั้งระบบ ประกอบไปด้วย ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนปาล์ม...

FASHION AND TRENDS

พรรคภูมิใจไทย เสนอแก้ไข กฎกระทรวงว่าด้วยสถานที่พักที่ไม่เข้าลักษณะของโรงแรม

ห้องพักในบ้าน ห้องชุด นำมาให้บริการเช่ารายวัน โดยจะมีการแก้ไขกฎหมาย  เหตุผลในการ แก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยสถานที่พักที่ไม่เข้าลักษณะของโรงแรมพ.ศ.…………. ฉบับนี้ คือ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547กำหนดห้ามมิให้ทำกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตโรงแรม แต่กรณีถ้าไม่มีใบอนุญาตโรงแรม หากต้องการทำเพื่อหารายได้เสริมจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีห้องพักไม่เกิน 4 ห้องและมีจำนวนผู้พักรวมกันไม่เกิน 20 คน และได้แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนดแล้ว แต่ปัญหาคือ จำนวนของห้องพักและจำนวนผู้พักดังกล่าวไม่เหมาะสมกับสภาพของการบริการที่เหมาะสมในปัจจุบันและเป็นการจำกัดโอกาสแก่ผู้ที่จะประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริมดังกล่าว ประกอบกับปัจจุบันกระทรวงหมาดไทยยังไม่ได้มีการกำหนดแบบหรือกฎเกณฑ์ใดออกมาดังนั้นเพื่อ  เป็นการส่งเสริมการประกอบกิจการดังกล่าวและทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงจำเป็นต้องตรากฎกระทรวงฉบับนี้ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการนำห้องชุดออกให้เช่ารายวันพ.ศ.…..…….ฉบับนี้ คือ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547และกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม...

STAY CONNECTED

214,531แฟนคลับชอบ
65,752ผู้ติดตามติดตาม

LATEST REVIEWS

“โฆษกภูมิใจไทย”โชว์วิสัยทัศน์พรรคเน้น“ดิจิตอล แพลตฟอร์ม”ขับเคลื่อนประเทศ

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ โฆษกและทีมยุทธศาสตร์พรรคภูมิใจไทย ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแอร์แลงกา (Airlangga University) ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อศึกษาดูงานที่พรรคภูมิใจไทยจากการประสานงานขอความร่วมมือเป็นทางการจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ กล่าวต้อนรับในฐานะตัวแทนของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย โดยในการบรรยายให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแอร์แลงกา ได้อธิบายถึงความเป็นมาและสถานการณ์การเมืองทั่วไป รวมถึงระบบการเลือกตั้งของไทยในปัจจุบัน ซึ่งได้รับสนใจและมีการถามตอบคำถามหลายคำถาม พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ ยังได้ตอบคำถามเกี่ยวแนวคิดของพรรคที่ต้องการ “ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน” รวมไปถึงแนวคิดหลักๆ ในการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนว่า ได้เน้นแนวคิด...

POPULAR VIDEOS

EDITOR'S PICK